arrow_drop_up arrow_drop_down
Hulp voor zzpers in Corona-tijden
19 maart 2020 

Hulp voor zzpers in Corona-tijden

Hulp voor zzp’ers tijdens het Corona (COVID-19) virus pandemie

Als ondernemer, en met name zzp’er (zelfstandige zonder personeel), zijn dit nu hele spannende ‘Corona-tijden’.

Zeker voor de startende ondernemer die financieel nog weinig ‘vlees op de botten’ heeft kunnen opbouwen.

Het is voor starters een uitdaging om het hoofd financieel boven water te houden nu sommige offertes even geen order meer worden en sommige geplande orders voorlopig niet meer uitgevoerd kunnen worden.

Er is voor ondernemers in bepaalde branches en sectoren, de zogeheten ‘vitale beroepen’, steun vanuit de overheid. Maar wat als jouw bedrijf géén vitaal beroep is?
Jouw bedrijf is wel vitaal voor jouw gezin en inkomen, dus op welke hulp mag jij rekenen?

Er zijn 2 miljoen zzp’ers in Nederland (met en zonder deze ‘vitale beroepen’) en voor jullie is dit artikel bedoeld…

Goed nieuws: er is voor IEDERE zzp’er hulp!

In welke mate, leggen wij hieronder kort & bondig uit.

We sommen hieronder 5 regelingen op waarvoor jij in aanmerking zou kunnen komen:

 1. BBZ Regeling
 2. Compensatieregeling € 4.000,-
 3. BMKB-regeling
 4. Rentekortingen zakelijk krediet
 5. Aanpassing invorderingsrente belastingen (BTW)
 6. Overige vragen zoals verzekeren tegen bedrijfsschade door Corona en overmacht clausules

 

Dan nu de belangrijke zaken per tegemoetkoming/regeling en waar je rekening mee dient te houden.

 1. BBZ regeling (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen)

Belangrijk om te weten: 

 • Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb’ers en bedraagt maximaal 1500 euro netto per maand.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet te worden terugbetaald.
 • Doe je aanvraag bij je gemeente.
 • Er wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt.
 • De maatregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart 2020 en duurt vooralsnog tot 1 juni 2020.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal (circa geldt een lager rentepercentage dan bij de oorspronkelijke BBZ regeling (vóór-Corona).

      2. Compensatieregeling van € 4.000,- euro

Belangrijk om te weten:

 • Bedrijven kunnen op korte termijn een tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro.
 • Met name bedrijven in de drink en eetbranche, de reisbranche, de evenementenbranche en sommige bedrijven in de culturele sector.
 • Eis is wel dat de ondernemer een fysieke locatie buitenshuis heeft.
 • De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt.

     3. BKMB-regeling

Belangrijk om te weten: 

 • Kom je in liquiditeitproblemen (cash flow)? Dan kun je makkelijker financieel krediet aanvragen.
 • Overheid staat nu geen 50% maar tot 75% borg.
 • Hierdoor zijn banken sneller bereid jou een lening te verschaffen.
 • Hiermee kun je een zakelijke lening ontvangen om kosten te kunnen blijven dekken.
 • Je kunt ook kiezen voor een zogeheten ‘rekening-courant’ variant, ofwel tot een bepaald bedrag ‘rood mogen staan’.
 • Looptijd tot 2 jaar
 • De ondernemer moet 10% borg staan. De ondernemer hoeft dit bedrag niet vooraf over te maken.
 • Aanvragen hiervoor doe je bij kredietverstrekkers zoals banken, Qredits en crowdfundingpartijen.

     4. Rentekortingen (Qredits)

Belangrijk om te weten: 

 • Zit je als zzp’er niet in een vitaal beroep, zoals de bouw of zakelijke dienstverlening dan kun je een lening afsluiten met rentekorting.
 • Heb je bijvoorbeeld een lening bij Qredits lopen dan kun je uitstel van betaling aanvragen.
 • De verschuldigde rente zakt dan voor 6 maanden naar 2%.

     5. Aanpassing Invorderingsrente (Belastingdienst/BTW)

Belangrijk om te weten: 

 • Je kunt de belastingdienst vragen om ‘bijzonder uitstel van betaling’.
 • Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.
 • Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst.
 • Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.
 • Stuur een verklaring mee van een derde deskundige zoals bijvoorbeeld:
  • een externe consultant
  • een externe financier
  • een brancheorganisatie
  • eigen accountant of fiscaal dienstverlener
 • Verwacht je een lagere winst? Je kunt dan je voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt.
 • Wanneer je later in het jaar weer winst gaat maken, kun je het beste de voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkomt je dat je bij de definitieve aanslag moet bijbetalen.
 • Vanaf 23 maart 2020 verlaagd de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden.
 • Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

     6. Overige vragen

 1. Kan ik mij als ondernemer verzekeren tegen het Corona-virus?
  Nee, dit valt helaas onder het ondernemersrisico. Het mislopen van inkomsten valt onder bedrijfsschade. Verzekeringen dekken echter alleen materiële schade, en daar is nu geen sprake van meldt het Verbond van Verzekeraars.
 2. Wanneer is er dan sprake van Overmacht?
  Er is niet snel sprake van overmacht in ons rechtssysteem. Een beroep hierop ga je dan ook waarschijnlijk verliezen. Bij commerciële contracten en overeenkomsten is er soms een clausule genaamd “Force Majeure”. Omstandigheden als overheidsmaatregelen, stakingen, plotselinge belemmeringen in de infrastructuur of tekorten in transport vallen hieronder. Je kunt je dus beroepen op (overheids-)maatregelen die in het leven zijn geroepen om het Corona-virus in te perken, maar of je bij een geschil in het gelijk gesteld wordt, bepaald de rechter.
 3. Dekt mijn arbeidsongeschiktheid mij als ik uit voorzorg thuis blijf?
  Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situatie geen sprake van. Je krijgt wel een uitkering van je arbeidsongeschiktheidsverzekering als je ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kunt werken.
 4. Moet ik mij nu gaan verzekeren voor soortgelijke rampen in de toekomst?
  Naar verwachting zullen de verzekeraars de uitbraak van een pandemie, zoals nu het coronavirus, in de voorwaarden van de verzekering (gaan) uitsluiten.
Conclusie.

Kortom, je hebt als zzp’er gekozen voor een zeker risico door als eigen baas door het leven te gaan. Heb je geen personeel, dan scheelt dat weer in kosten en moet je alleen je eigen broek zien op te houden. Heb je 1 of meer werknemers op de loonlijst, ontvang je wat extra steun vanuit de overheid.

Maar met of zonder personeel, de overheid is ondanks dat jij hebt gekozen voor ondernemersrisico, begaan met heel ondernemend Nederland en treft regelingen om zoveel mogelijk ondernemers (zzp’ers en mkb’ers) te redden van financiële verdrinkingsnood. Dat is een fijne geruststelling en zo sta je er toch niet helemaal alleen voor tijdens deze spannende kritische tijden.

Ga voor jezelf na welke regeling het beste bij jou past en maak een plan met je boekhouder/accountant om de aankomende omzetdip uit te zitten zodat je eind 2020 toch nog in bezit zult zijn van een succesvol eigen bedrijf.

“Zonder tegenslag voelt niets als een overwinning”

Veel gezondheid en succes in deze tijden.

(Bronnen: kvk.nl, Belastingdienst.nl, Qredits.nl, Rabobank.nl)

 

Reactie plaatsen

Minimale Cookies